Det arbejder Dansk Arkitektur Center med

Dansk Arkitektur Center er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling.

Vores formål er at skabe bred interesse for arkitektur, by- og landskabsudvikling samt at være platform for netværksskabende aktiviteter, debat og videndeling, der baner vej for ny innovation og bæredygtig udvikling på tværs af byggebranchen.

Dansk Arkitektur Center sætter kort fortalt fokus på, hvordan arkitekturen i bred forstand skaber både kulturel og økonomisk værdi for mennesker, virksomheder og samfund med fokus bæredygtig samfundsudvikling både i økonomisk, socialt, sundheds- og miljømæssigt perspektiv.

Aktivitetsberetning 2015

2015 har været et omskifteligt år for DAC. Folketingsvalget i juni har betydet en forskydning i DACs partnerskab. Samtidig har DAC taget nogle afgørendende skridt frem mod indflytningen i BLOX i 2018, som bl.a. ses i en vækst på 34 % i indtjeningen på ture, familieaktiviteter og billetindtægter. Se aktivitetsberetningen med bl.a. besøgstal for både huset og web samt beskrivelse af alle de projekter, Dansk Arkitektur Center arbejdede med i 2015.

Se Aktivitetberetning 2015 (PDF)

Udstillinger, arrangementer, viden, nyheder og meget mere

Vi tilbyder en bred vifte af faglige og kulturelle aktiviteter, herunder
udstillinger, undervisning, guidede ture, faglige og kulturelle arrangementer samt hurtig adgang til viden og nyheder på nettet.

Målgrupper
Vores mange og forskelligartede aktiviteter er målrettet forskellige interessenter. Nogle aktiviteter vil primært være målrettet den kulturinteresserede del af befolkningen. Andre aktiviteter er målrettet private og offentlige/kommunale aktører, der beskæftiger sig med arkitektur, byggeri, by- og landskabsplanlægning.  

Finansiering
Læs om Dansk Arkitektur Centers finansiering og økonomi


Sidst opdateret d. 7. april 2016