Økonomi

Dansk Arkitektur Center er en projektorganisation med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten.

Dansk Arkitektur Center er en fond stiftet i 1986 af daværende Danske Arkitekters Landsforbund, Praktiserende Arkitekters Råd, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Entreprenørforeningen, Håndværksrådet og Industrirådet.

Finansiering af public service aktiviteter
DACs public service aktiviteter finansieres af et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten.  Staten er repræsenteret ved Erhvervsministeriet og Kulturministeriet. 

Dansk Arkitektur Center er en erhvervsdrivende fond med økonomisk grundlag i partnerskabet. Partnerskabet tilvejebringer et årligt driftstilskud til DACs public service aktiviteter på i alt 18,8 mio. kr. ligeligt fordelt mellem Realdania og staten.

Partnerskabets formål med at finansiere Dansk Arkitektur Centers public service aktiviteter er at sikre grundlaget for:

- at regeringen kan gennemføre initiativer på arkitektur- og byggeområdet.
- at Realdania kan nå mål, der følger af Realdanias fondsstrategi.

Realdania og staten offentliggjorde den 15. april 2013 en 3-årig partnerskabsaftale om Dansk Arkitektur Centers public service aktiviteter.
Læs pressemeddelelsen om den indgåede partnerskabsaftale

Finansiering af projekter

Målene nås gennem de konkrete projekttyper, som er beskrevet under DACs erhvervsprofil og kulturprofil. De omkostninger, der knytter sig til gennemførelsen af de faglige projekter, finansieres ikke gennem driftstilskuddet. Projekterne finansieres gennem projektrelaterede indtægter og tilskud fra ministerier, fonde, sponsorater og samarbejdsaftaler med offentlige myndigheder og private erhvervsvirksomheder.

For hvert af projekterne indgås en separat aftale mellem Dansk Arkitektur Center og den finansierende part.

Årsrapporter
Hent DACs seneste årsrapporter som PDF:

Årsregnskab 2016

Årsregnskab 2015

Årsregnskab 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012


Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Årsrapport 2009

Sidst opdateret d. 9. maj 2017