Vision, mission og værdier

DACs strategi for årene 2014 – 2017 har overskriften ”Det nye DAC”, for at understrege at DAC med flytningen til BLOX bliver noget helt andet og meget mere end DAC i dag. Her kan du læse om Dansk Arkitektur Centers værdier og visioner.

Der er væsentligt at understrege, at det nye DAC udvikles med afsæt i en eksisterende kerneidentitet, som udgør DACs eksistensberettigelse og unikke profil i dansk og international sammenhæng.

>>Læs mere om det nye DAC og BLOX

 

Fundamentet for det nye DAC:

DAC er Danmarks nationale arkitekturcenter

DAC er Danmarks nationale arkitekturcenter, der med et globalt perspektiv arbejder med at fremme udviklingen af dansk arkitektur, byggeri og byudvikling i en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig retning.

DAC har en kultur- og erhvervsprofil

DAC har to spor i sit virke; et bredt borgerrettet spor og et professionelt sektorspor. DAC har således et unikt fokus på at skabe tværgående og dagsordensættende projekter, der henvender sig til såvel borgere som professionelle.

DAC orkestrerer partnerskaber

DAC virker ved at orkestrere partnerskaber mellem udviklingsdrivende aktører på tværs af sektorer og brancheskel.

Visionen for det nye DAC

DAC er en internationalt dagsordensættende destination for arkitektur, byggeri, byudvikling og design.

DAC er som hovedaktør i Københavns nye vartegn på havnefronten og med aktiviteter i Danmark og internationalt et førende globalt forum for formidling af viden, etablering af tværgående netværk og udvikling af dagsordensættende partnerskaber mellem frontløbere inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design.

DAC sætter i BLOX, og på nye digitale platforme, nye standarder for fascinerende og engagerende formidling, der inviterer borgere og turister inden for i arkitekturens verden og giver perspektiv og redskaber til at blive aktive medskabere og kvalificerede efterspørgere af kvalitet i det fysiske miljø.

DAC er en åben platform for nye, overraskende og værdiskabende møder mellem borgere og professionelle, mellem kultur og erhverv, mellem Danmark og verden. Et nyt sted for co-creation, åben innovation og demokratisk involvering, der bidrager til at skabe en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig udvikling i Danmark og internationalt.


Missionen for det nye DAC

DAC orkestrerer partnerskaber, der fremmer nytænkning og et bredt engagement i udviklingen af de fysiske rammer for samfundet. 

DAC orkestrerer partnerskaber
DAC samler udviklingsdrivende aktører inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design om unikke udviklings- og formidlingsprojekter, der ved at pulje ressourcer og forene faglige perspektiver skaber større rækkevidde og effekt.

Der fremmer nytænkning og et bredt engagement
DAC samler de professionelle miljøer om at dele viden og få ny inspiration fra danske og internationale frontløbere. DAC skaber dagsordensættende udviklingsprojekter, hvor aktører på tværs af sektorer og skel mødes om at tænke nyt og på tværs i forhold til erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer. DAC skaber ægte, transformerende videnoplevelser, der fascinerer og begejstrer og giver borgerne indsigt og redskaber til at blive aktive medskabere af deres omgivelser.

I udviklingen af de fysiske rammer for samfundet
Ved at bringe borgere og professionelle sammen om at opleve og debattere fremtidens arkitektur, byggeri, byudvikling og design bidrager DAC til at højne forståelsen for, hvad kvalitet og innovation i de fysiske omgivelser betyder for vores livskvalitet og en bæredygtig samfundsøkonomi. Dermed bidrager DAC til en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig udvikling og til at fremme en forandringskultur drevet af co-creation, åben innovation og demokratisk involvering.


Dansk arkitektur centers værdier

DACs værdigrundlag består af fire værdier, der tilsammen udtrykker, hvordan DAC ønsker at være og agere såvel internt som eksternt.

DACs værdier:

  • Visionær
  • Autentisk
  • Kompetent
  • Samvirkende

Sådan lever vi dem:

  • Vi er trendspottere
  • Vi er åbne og ægte
  • Vi er dedikerede professionelle
  • Vi orkestrerer og skaber synergi

15. marts 2016 / Af Sidsel Hartlev

Sidst opdateret d. 15. marts 2016