Dansk
Arkitektur
Center

OM Dansk Arkitektur Center

dac_huset_udenfor (3).jpg

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling.

DAC er en projektorganisation med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Læs meget mere om os

På vores almindelige website kan du læse mere om os:

Det arbejder Dansk Arkitektur Center med

- Vision, mission, mål og værdier

- Økonomi 

- Bestyrelse

- Job i Dansk Arkitektur Center

- Husets historie

Kontakt

Dansk Arkitektur Center er åben for publikum og kunder alle dage (mandag-søndag) kl. 10-17. Onsdag åben kl. 17-21. Der er gratis adgang til udstillingen i dette tidsrum.

Konferencekunder modtages fra kl. 8.00 - eller efter individuel aftale.

Dansk Arkitektur Center
Strandgade 27B
1401 København K

T: +45 3257 1930 - telefonen er åben fra kl. 9.00 til 17.00
M: dac@dac.dk
CVR no 7880 5218

- Direktion

- Medarbejdere